• Chuyên đề: Cài đặt 2 hệ điều hành Window7 và Mac OS trên cùng một máy tính
  • Cập nhật vào ngày: (16/01/2013)
  • Số lần xem: 1983
  • Tác giả: CUSC

Để trang bị những kỹ năng cơ bản về máy tính như cài đặt hệ điều hành, cài đặt cấu hình phần mềm cũng như tạo điều kiện để các bạn nghiên cứu, nâng cao thêm một số kỹ năng khác phục vụ cho học tập và công việc sau này thân mời các bạn đến dự buổi chuyên đề: Cài đặt 2 hệ điều hành Window7 và Mac OS trên cùng một máy tính

         Thời gian:  8:00 AM ngày 26/01/2013

         Địa điểm: Hội trường Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (tầng 2)