• [THÔNG BÁO] Chuyên đề LẬP TRÌNH THAO TÁC DỮ LIỆU VỚI PDF VÀ EXCEL (lúc 08h00 ngày 07/09/2013 - Thứ bảy tại Hội trường Khoa CNTT)
  • Cập nhật vào ngày: (03/09/2013)
  • Số lần xem: 1827
  • Tác giả: PHMai

Nhận thấy được sự cần thiết về việc trang bị kỹ năng và điều kiện hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập và làm việc, Trung tâm Công nghệ Phần mềm tổ chức buổi giới thiệu chuyên đề LẬP TRÌNH THAO TÁC DỮ LIỆU VỚI PDF VÀ EXCEL

Thời gian: 08h00 ngày 07/09/2013 (Thứ bảy)

Đại điểm: Hội trường Khoa CNTT - Khu III - ĐHCT

Nội dung:

1. Giúp sinh viên tiếp cận với các chức năng của phần mềm thật

- Trích xuất thông tin, danh sách ra tập tin PDF

- Trích xuất danh sách ra dạng Excel

2. Demo chương trình thực tế với các công nghệ

- Java form (hỗ trợ làm đồ án 2)

- ASP.NET (hỗ trợ làm đồ án 3)

- JSP (hỗ trợ làm đồ án 4)

3. Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với giáo viên

Báo cáo đồ án: Giảng viên VÕ ĐÌNH DUY

Hãy tham gia để có cơ hội học hỏi trao đổi kinh nghiệm cùng với các thầy, cô và các bạn sinh viên tại buổi giới thiệu chuyên đề LẬP TRÌNH THAO TÁC DỮ LIỆU VỚI PDF VÀ EXCEL