Quy định - Quyết định -> Quy định chung


QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK1-ARENA (0V-6824)
Chi tiết Tải về
QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK1-ARENA (0V-6824)
Đã thêm vào: 05/09/2017

QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK1-APTECH (0V-6648)
Chi tiết Tải về
QUY ĐỊNH HỌC LẠI MÔN HỌC CỦA HK1-APTECH (0V-6648)
Đã thêm vào: 05/09/2017

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ MÔN HỌC TẠI TTCNPM
Chi tiết Tải về
Quy định quản lý môn học tại TTCNPM
Đã thêm vào: 23/05/2017

Cách đánh giá môn học (APTECH-ARENA-NGẮN HẠN)
Chi tiết Tải về
Đánh giá môn học
Đã thêm vào: 06/05/2014

Quy định đăng ký học lại môn chương trình HKI ARENA (AMSP-6809)
Chi tiết Tải về
Quy định về đăng ký học lại môn chưa đạt
Đã thêm vào: 24/02/2014

Quy định về quản lý môn học
Chi tiết Tải về
Đã thêm vào: 03/10/2013

Quy định cách thực hiện đánh giá sinh viên trong quá trình học
Chi tiết Tải về
Đã thêm vào: 15/11/2012

Quy trình thực hiện Eproject (Arena)
Chi tiết Tải về
Đã thêm vào: 15/11/2012

Quy định thực hiện Assignments
Chi tiết Tải về
Đã thêm vào: 15/11/2012

quy dinh eproject -ACCPi10
Chi tiết Tải về
Đã thêm vào: 17/07/2012
Danh sách danh mục