DANH SÁCH SINH VIÊN THI MÔN SQL2012: Database Management
Ngày thi:  16/09/2017 
Giờ thi:  Từ 08:00 đến 10:30
Phòng thi:  LAB02(TH)
LỚPSTTMÃ SỐHỌ TÊNLẦN THIGHI CHÚ
CP1696F04 1 A16073Trần Duy Tân2 
CP1696F04 2 A16076Nguyễn Phương Anh2