Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 28/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/03/2018 - 28/05/2018
Giờ học: 19:30-21:30 T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 28/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/04/2018 - 28/05/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web cơ bản

Lập trình Web cơ bản
Ngày khai giảng: 26/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/04/2018 - 26/05/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30; CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS
Ngày khai giảng: 26/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/04/2018 - 26/05/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30; CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng iOS cơ bản với ngôn ngữ Swift

Phát triển ứng dụng iOS cơ bản với ngôn ngữ Swift
Ngày khai giảng: 26/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/01/2018 - 26/05/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30; CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng Android
Ngày khai giảng: 23/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/04/2018 - 23/05/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web với PHP & MySQL

Lập trình Web với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 17/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 26/03/2018 - 17/05/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 08/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 09/04/2018 - 08/05/2018
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

An toàn an ninh thông tin

An toàn an ninh thông tin
Ngày khai giảng: 04/05/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 10/04/2018 - 04/05/2018
Giờ học: 19:30-21:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 26/04/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 12/03/2018 - 26/04/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký