Chương trình đào tạo “Học bằng đôi – Thành công gấp bội” là sự kết hợp đan xen giữa lý chương trình đào tạo CNTT Quốc tế và Việt Nam nhằm giúp cho sinh viên

  • Mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm trong và ngoài nước
  • Xu hướng công nghệ được cập nhật và áp dụng trong chương trình đào tạo
  • Tối ưu hóa giữa kiến thức hàn lâm và thực tập thực tế giữa 2 chương trình
  • Cơ hội tham gia các dự án CNTT thực tế cho các bạn sinh viên

Thời gian đào tạo: 4,5 năm 2 bằng

Bằng cấp: 2 bằng

  • Bằng CNTT chuẩn Quốc tế do tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp có giá trị toàn cầu
  • Bằng Kỹ sư CNTT (VLVH) do trường Đại học Cần Thơ cấp

Hình thức tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT (Không xét điểm – Ưu tiên hồ sơ nộp sớm)

Chỉ tiêu:  200 sinh viên

Hồ sơ xét tuyển:

  • 3 ảnh 4x6
  • Giấy chứng nhận hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT (Không công chứng)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CNTT CHUẨN QUỐC TẾ: 2 năm 

Semester 1: WEB DESIGN AND DATABASE PROGRAMING

THIẾT KẾ WEB CHUYÊN NGHIỆP VÀ LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hoàn thành học kỳ 1: học viên hoàn toàn có đủ khả năng xây dựng và phát triển website quảng bá doanh nghiệp, website thương mại điện tử; tự phân tích, chuẩn hóa và quản trị cơ sở dữ liệu trên nền SQL Server; nắm bắt các kỹ thuật đánh lừa và mục tiêu của kỹ thuật này.

 

Semester 2: OBJECT-ORIENTED PROGRAMING WITH JAVA SE, C#, PHP – BIG DATA

 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA SE, C#, PHP – DỮ LIỆU LỚN

Hoàn thành học kỳ 2: học viên thành thạo các kỹ năng trong phát triển ứng dụng trên nền Java; khai thác sức mạnh của Big Data cho lợi thế cạnh tranh.

 

Semester 3: .NET TECHNOLOY – CLOUD COMPUTING – ETHICAL HACKING

 CÔNG NGHỆ .NET – ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY – BẢO MẬT HỆ THỐNG MẠNG

Hoàn thành học kỳ 3: học viên thành thạo trong việc triển khai ứng dụng doanh nghiệp trên nền .Net; phát triển ứng dụng trên nền điện toán đám mây; hiểu rõ công cụ Hacking và cách thâm nhập để phòng ngừa tấn công hệ thống.

 

Semester 4: JAVA EE TECHNOLOGY – MOBILE APPLICATION – INTERNET OF THINGS

 CÔNG NGHỆ JAVA EE – LẬP TRÌNH DI ĐỘNG ANDROID – INTERNET VẠN VẬT (IoT)

Hoàn thành học kỳ 4: học viên hoàn toàn có khả năng thiết kế các ứng dụng quản lý và điều hành doanh nghiệp dựa trên công nghệ Java EE; được đào tạo kiến thức về an ninh mạng và bảo mật ứng dụng Web; Phát triển ứng dụng di động trên nền Android.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CNTT (VLVH): 2,5 NĂM

Chương trình đào tạo 2,5 năm tiếp theo bao gồm các học phần về đại cương và cơ sở ngành theo chương trình đào tạo của Đại học Cần Thơ