"CHUẨN" KỸ NĂNG PHỎNG VẤN và "SĂN" VIỆC LÀM CÙNG GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ IVS
 Hội thi Tin học trẻ TP. Cần Thơ lần thứ XIX 2017 - CUSC đồng hành với thí sinh
 OPENHOUSE - Cùng CUSC “KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN” và “BẬT Ý TƯỞNG START-UP”
 Tham quan thực tế ngành Lập trình viên Quốc tế - Aptech
 Lập trình viên - Tham quan kiến tập