CUSC - Chuyên đề Phát triển game 2D, 3D với Unity
 “Lập nghiệp bằng đôi” với chương trình đào tạo CNTT chuẩn Quốc tế
 SINH VIÊN CUSC - APTECH HOÀN THIỆN CHUYÊN MÔN VÀ KỸ NĂNG QUA TỪNG ĐỒ ÁN THỰC TẾ
 Hội thảo “CÙNG CON CHỌN NGHỀ” với CUSC và PGS. TS Tâm lý Huỳnh Văn Sơn
 Trở thành chuyên gia Bảo mật thông tin số - Ưu đãi đến 50% học phí