Toạ đàm về “Bằng đôi – Sự lựa chọn hoàn hảo”
 CUSC - Chuyên đề Phát triển game 2D, 3D với Unity
 “Lập nghiệp bằng đôi” với chương trình đào tạo CNTT chuẩn Quốc tế
 SINH VIÊN CUSC - APTECH HOÀN THIỆN CHUYÊN MÔN VÀ KỸ NĂNG QUA TỪNG ĐỒ ÁN THỰC TẾ
 Hội thảo “CÙNG CON CHỌN NGHỀ” với CUSC và PGS. TS Tâm lý Huỳnh Văn Sơn