Tổng kết an ninh mạng năm 2016 và dự báo xu hướng 2017
 APTECH - CHÌA KHÓA MỞ CÁNH CỬA VIỆC LÀM
 CUSC – Đơn vị đào tạo nhân lực CNTT chuẩn Quốc tế đầu tiên tại ĐBSCL
 Công bố đáp án chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2017
 Đáp án môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2017