“LẬP TRÌNH VIÊN- TIÊN PHONG CÔNG NGHỆ” trọn gói ưu đãi trị giá 23.000.000 đồng
 Học IT – Học làm chủ
 Toạ đàm về “Bằng đôi – Sự lựa chọn hoàn hảo”
 CUSC - Chuyên đề Phát triển game 2D, 3D với Unity
 “Lập nghiệp bằng đôi” với chương trình đào tạo CNTT chuẩn Quốc tế