Hội thảo “CÙNG CON CHỌN NGHỀ” với CUSC và PGS. TS Tâm lý Huỳnh Văn Sơn
 SÂN CHƠI “GIẢI NHIỆT” MÙA HÈ - CUSC SUMMER CAMP
 CUSC SUMMER CAMP - Nhanh tay đăng ký tham gia
 TOP CAREER CODE CHALLENGE 2017
 "CHUẨN" KỸ NĂNG PHỎNG VẤN và "SĂN" VIỆC LÀM CÙNG GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ IVS