IT SUMMER – KỸ NĂNG THỜI ĐẠI 4.0
 Khóa học “Kiểm thử Phần mềm chuyên nghiệp - LogiGear” đầu tiên tại Cần Thơ
 Kết quả Cuộc thi “THI THỬ THÀNH CÔNG – HỌC BỔNG 4.0”
 CUỘC THI “THI THỬ THÀNH CÔNG – HỌC BỔNG 4.0” – Học bổng toàn phần ngành CNTT
 Workshop Thiết kế nhân vật hoạt hình 3D với Maya