• LỊCH THỰC HÀNH TỰ DO
  • Cập nhật vào ngày: (19/10/2017)
  • Số lần xem: 1714
  • Tác giả: ADMIN ,Theo nguồn: CUSC

 

TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ 6

 

9H00 - 11H00 : PHÒNG LAB 01

 

15H00 - 17H00 : PHÒNG LAB 01