Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng Doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 27/10/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 28/08/2018 - 27/10/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web cơ bản

Lập trình Web cơ bản
Ngày khai giảng: 27/10/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 13/09/2018 - 27/10/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)
Ngày khai giảng: 22/10/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 23/08/2018 - 22/10/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 18/10/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 17/09/2018 - 18/10/2018
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web với PHP & MySQL

Lập trình Web với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 14/10/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 17/09/2018 - 14/10/2018
Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 03/10/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/08/2018 - 03/10/2018
Giờ học: 13:00-15:00, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 02/10/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/08/2018 - 02/10/2018
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng Android
Ngày khai giảng: 28/09/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 06/08/2018 - 28/09/2018
Giờ học: 19:30-21:30, T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triến ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS
Ngày khai giảng: 27/09/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/08/2018 - 27/09/2018
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

An toàn an ninh thông tin

An toàn an ninh thông tin
Ngày khai giảng: 27/09/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 04/08/2018 - 26/09/2018
Giờ học: 19:30-21:20,T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký