Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/05/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/02/2019 - 30/05/2019
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số

Nhiếp ảnh số
Ngày khai giảng: 30/03/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 17/12/2018 - 30/03/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng Android
Ngày khai giảng: 27/03/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/01/2019 - 27/03/2019
Giờ học: 17:30-19:30 T2-4-6
Thông tin khác:
Đăng ký

An toàn an ninh thông tin

An toàn an ninh thông tin
Ngày khai giảng: 20/03/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/01/2019 - 20/03/2019
Giờ học: 19:30-21:30,T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Arduino cơ bản

Lập trình Arduino cơ bản
Ngày khai giảng: 09/03/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/12/2018 - 09/03/2019
Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web với PHP & MySQL

Lập trình Web với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 01/03/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/01/2019 - 01/03/2019
Giờ học: 17:30-19:30 T2-4-6
Thông tin khác:
Đăng ký

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng Doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 28/02/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 17/12/2018 - 28/02/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 28/02/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/01/2019 - 28/02/2019
Giờ học: 19:30-21:30,T3-5-7
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)
Ngày khai giảng: 27/02/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 04/01/2019 - 27/02/2019
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max
Ngày khai giảng: 26/02/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 26/12/2018 - 26/02/2019
Giờ học: 17:30-19:30 T3, 5, 7
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS
Ngày khai giảng: 24/02/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 10/01/2019 - 24/02/2019
Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web cơ bản

Lập trình Web cơ bản
Ngày khai giảng: 23/02/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 24/12/2018 - 23/02/2019
Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký