Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 22/04/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 08/04/2019 - 22/04/2019
Giờ học: 19:30-21:30,T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng Android
Ngày khai giảng: 10/05/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 27/03/2019 - 10/05/2019
Giờ học: 17:30-19:30 T2-4-6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 15/05/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/02/2019 - 15/05/2019
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web cơ bản

Lập trình Web cơ bản
Ngày khai giảng: 18/05/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 12/04/2019 - 18/05/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS
Ngày khai giảng: 25/05/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 27/02/2019 - 25/05/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

An toàn an ninh thông tin

An toàn an ninh thông tin
Ngày khai giảng: 29/05/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 27/03/2019 - 29/05/2019
Giờ học: 19:30-21:30,T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/05/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/02/2019 - 30/05/2019
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Arduino cơ bản

Lập trình Arduino cơ bản
Ngày khai giảng: 01/06/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/04/2019 - 01/06/2019
Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max

Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max
Ngày khai giảng: 20/06/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 16/04/2019 - 20/06/2019
Giờ học: 17:30-19:30 T3, 5, 7
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)
Ngày khai giảng: 10/08/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 28/02/2019 - 10/08/2019
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế (Năm 2)

Lập trình viên Quốc tế (Năm 2)
Ngày khai giảng: 30/09/2019
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/04/2019 - 30/09/2019
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký