Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Lập trình viên quốc tế (Năm 2)

Lập trình viên Quốc tế (Năm 2)
Ngày khai giảng: 03/02/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 09/12/2019 - 03/02/2020
Giờ học: 09:00-11:00 T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 05/02/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/01/2020 - 05/02/2020
Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 28/02/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/12/2019 - 28/02/2020
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 05/03/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/12/2019 - 05/03/2020
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình khai thác ứng dụng mạng và dịch vụ trên nền Android

Lập trình khai thác ứng dụng mạng và dịch vụ trên Android
Ngày khai giảng: 07/03/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/12/2019 - 07/03/2020
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 10/03/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/12/2019 - 10/03/2020
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng Doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 21/03/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/12/2019 - 21/03/2020
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký