Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 29/09/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/09/2020 - 29/09/2020
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 29/09/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 03/09/2020 - 29/09/2020
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 06/10/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 31/08/2020 - 06/10/2020
Giờ học: 17:30-19:30 T3, 5, 7
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số & Xử lý ảnh hậu kỳ

Nhiếp ảnh số & Xử lý ảnh hậu kỳ
Ngày khai giảng: 24/10/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/09/2020 - 24/10/2020
Giờ học: Thứ 7: 07h30-11h30, 13h30-17h30
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 26/10/2020
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 15/09/2020 - 26/10/2020
Giờ học: 19:30-21:30,T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký