Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 22/03/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 26/01/2021 - 22/03/2021
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 24/03/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 01/03/2021 - 24/03/2021
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng Doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 12/04/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/12/2020 - 12/04/2021
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 19/04/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 04/02/2021 - 19/04/2021
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)
Ngày khai giảng: 10/05/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/02/2021 - 10/05/2021
Giờ học: 19:30-21:30,T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 12/05/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 02/03/2021 - 12/05/2021
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký