Thông báo | Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế
 
  • LỊCH THỰC HÀNH TỰ DO
  • Cập nhật vào ngày:
  • Số lần xem: 2248
  • Tác giả: ADMIN ,Theo nguồn: CUSC

 

TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ 6

 

9H00 - 11H00 : PHÒNG LAB 01

 

15H00 - 17H00 : PHÒNG LAB 01