Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Đào tạo quốc tế > LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ ACCP i13
 

LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ

ACCP 2017

 

1. Giới thiệu:

Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế ACCP 2017 (Aptech Certified Computer Professional) là một chương trình định hướng nghề nghiệp hoàn chỉnh để chuẩn bị cho học viên những nền tảng CNTT tương lai ngay hôm nay.

Dựa trên những nghiên cứu đánh giá nhu cầu công việc của hơn 600 công ty phần mềm lớn trên thế giới (Microsoft, IBM, Oracle…) Aptech đã đón bắt được các xu hướng công nghệ mới nhất như: .NET, J2EE, SQL Server, XML, JSON, Mobile Apps, Cloud Computing, Mobile Computing, Big Data, Internet of Things (IoT), Cyber Security, Ethical Hacking, …để thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo nhằm trang bị cho học viên đầy đủ những kỹ năng và kiến thức chuyên môn mà lĩnh vực Công nghệ thông tin đòi hỏi trong tương lai.

2.  Mục tiêu khóa học:

Khóa học cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc để phát triển ứng dụng phần mềm và khả năng tự cập nhật công nghệ toàn cầu. Học viên sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về khả năng lập trình và kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Đào tạo nguồn nhân lực CNTT chuyên môn cao. Học viên tốt nghiệp tại CUSC có thể phát triển trong các lĩnh vực:

➢      Quản lý dự án CNTT
➢      Chuẩn hóa dữ liệu trong SQL Server
➢      Lập trình và quản trị Website với HTML5 / CSS3 / JavaScript
➢      Lập trình viên chuyên nghiệp với: PHP, Java và .Net
➢      Thiết kế và phát triển ứng dụng doanh nghiệp, ứng dụng quản lý
➢      Phát triển ứng dụng di động
➢      Khai thác các dịch vụ điện toán đám mây: Sales Force, Windows Azure và Google App Engine,...
➢      Hiểu biết về các hệ thống IoT, dữ liệu lớn – Big Data
➢      Hiểu rõ các kỹ thuật đánh lừa người dùng và khai thác các lỗi bảo mật hệ thống
➢      Phân tích, đánh giá và gợi ý giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống

3. Bằng cấp: Hoàn thành khóa học 2 năm, học viên được nhận bằng Higher Diploma in Software Engineering (HDSE) do Aptech Ấn Độ cấp.

4. Điểm nổi bật của chương trình:

Chương trình ACCP 2017 được đào tạo theo phương thức Blended Learning kết hợp giữa lý thuyết, thực hành, đồ án thực tiễn và công nghệ đào tạo trực tuyến Online Varsity. Bên cạnh đó, học viên còn được bổ sung các kiến thức để phát triển khả năng cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm, năng lực quản lý dự án nhằm đáp ứng nhu cầu khắt khe của nhà tuyển dụng.

Học viên sẽ được đào tạo các kiến thức dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất

 

Hệ thống học tập 24/7 Online Varsity, học viên có thể truy cập để đọc sách và học với video trực tuyến bất kỳ lúc nào, ở bất cứ đâu.

Quy trình “Đào tạo - Sản xuất phần mềm - Thực tiễn” giúp học viên tích lũy kinh nghiệm thực tế khi tham gia các dự án đang triển khai tại CUSC Soft và các dự án thực tế của các nhà tuyển dụng đã ký kết hợp tác với CUSC.

5. Thời gian đào tạo: 2 năm

6. Điều kiện đăng ký: tốt nghiệp THPT.

7. Nội dung chương trình học:

Semester 1 (Học kỳ 1)

 • Logic Building and Elementary Programming
 • Building Next Generation Websites
 • Designing and Publishing Websites
 • BootStrap and Jquery
 • AngularJS
 • eProject (Website Development)
 • Database Management (SQL Server)
 • Social Engineering and User Awareness

Hoàn thành học kỳ 1: học viên hoàn toàn có đủ khả năng xây dựng và phát triển website quảng bá doanh nghiệp, website thương mại điện tử; tự phân tích, chuẩn hóa và quản trị cơ sở dữ liệu trên nền SQL Server; nắm bắt các kỹ thuật đánh lừa và mục tiêu của kỹ thuật này

Semester 2 (Học kỳ 2)

 • Markup Language & JSON
 • Application Development Fundamentals-I
 • Application Development Fundamentals-II
 • Project (Java)
 • Application Programming
 • Introduction to Big Data

Hoàn thành học kỳ 2: học viên thành thạo các kỹ năng trong phát triển ứng dụng trên nền Java; khai thác sức mạnh của Big Data cho lợi thế cạnh tranh.

Semester 3 (Học kỳ 3)

 • Windows Forms Programming
 • Web Application Development
 • Enterprise Application Programming
 • eProject -.NET
 • Mobile & Cloud Computing
 • Introduction to Ethical hacking
 • Introduction to Cloud Computing
 • Working with Cloud Computing

Hoàn thành học kỳ 3: học viên thành thạo trong việc triển khai ứng dụng doanh nghiệp trên nền .Net; phát triển ứng dụng trên nền điện toán đám mây; hiểu rõ công cụ Hacking và cách thâm nhập để phòng ngừa tấn công hệ thống.

Semester 4 (Học kỳ 4)

 • Securing Web Applications
 • Introduction to Web and Enterprise Applications
 • Web Component Development
 • Project-Java EE
 • Architecting Applications for the Web
 • Enterprise Application Development
 • Creating Services for the Web
 • Developing Applications for Wireless Devices
 • Fundamentals of IoT
 • Introduction to Cyber Forensics

Hoàn thành học kỳ 4: học viên hoàn toàn có khả năng thiết kế các ứng dụng quản lý và điều hành doanh nghiệp dựa trên công nghệ Java EE; được đào tạo kiến thức về an ninh mạng và bảo mật ứng dụng Web; Phát triển ứng dụng di động trên nền Android.