Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Chương trình đào tạo > Phát triển ứng dụng IOS
 
1. Giới thiệu:
Với sự phát triển vượt bậc của ngành Công nghiệp phần mềm và nội dung số, đặc biệt là ngành phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, máy tính bảng và khai thác dịch vụ điện toán đám mây,… Đặc biệt, là lĩnh vực Phát triển ứng dụng trên iOS đã thú hút rất nhiều bạn trể đam mê công nghệ thông tin và các Lập trình viên tham gia.
Chương trình đào tạo “Phát triển ứng dụng iOS” được thiết kế từ cơ bản nhất về tư duy lập trình đến nâng cao, được giảng dạy theo từng cấp độ, trang bị kỹ năng lập trình chuyên nghiệp cho người học. Với kiến thức và kỹ năng tích lũy từ chương trình sẽ đảm bảo cho học viện có thể áp dụng ngay vào qui trình phát triển ứng dụng iOS thông qua sản phẩm đồ án cuối khoá. Học viên được đào tạo theo mô hình “Đào tạo - Sản xuất Phần mềm - Thực tiễn” giúp học viên có thể phát triển những ứng dụng mang tính thực tế cao và hoàn toàn đủ điều kiện để kinh doanh sản phẩm của mình trên chợ ứng dụng của Apple (Apple Stores).
2. Mục tiêu khóa học:
Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:
 Làm quen với hệ điều hành Mac OS và khai thác các tính năng của hệ điều hành MacOS.
 Hiểu và biết cách sử dụng các loại phương thức kết nối thông dụng.
 Nắm vững kỹ năng lập trình, thiết kế giao diện cho iOS.
 Nắm vững ngôn ngữ lập trình Swift phiên bản mới nhất.
 Sử dụng thành thạo công cụ phát triển ứng dụng Xcode
 Thành thạo việc thiết kế và tùy biến các thành phần giao diện ứng dụng.
 Khai thác và tích hợp các dịch vụ mạng vào ứng dụng.
 Phát triển các ý tưởng thành sản phẩm ứng dụng thương mại.
 Đóng gói ứng dụng để sẵn sàng đưa lên kho ứng dụng App Store.
3. Chứng nhận: Học viên được CUSC cấp Chứng nhận Hoàn thành khoá học “Phát triển ứng dụng iOS”.
4. Điểm nổi bật của chương trình:
Nội dung của khóa học được thiết kế dựa trên giáo trình chuẩn của Apple Inc.
Sinh viên được tiếp cận với các ứng dụng cụ thể qua từng bài học.
Nội dung được thiết kế hướng tới các ứng dụng mang tính thực tế cao.
 Chương trình được biên soạn dựa trên phiên bản mới nhất, trang bị cho sinh viên kiến thức để có thể tham gia ngay vào các dự án phần mềm về lập trình ứng dụng trên nền iOS sau khi hoàn thành khóa học.
 Môi trường học tập: phòng thực hành được trang bị theo chuẩn quốc tế.
 Học viên được đào tạo theo hướng dự án và có thể tự xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng di động của riêng mình.
 Có thể xây dựng các ứng dụng chuyên nghiệp trên cả hệ điều hành iOS.
 Phát triển các ứng dụng thực tế có thể sẳn sàng đưa lên kho ứng dụng App Store.
 Đội ngũ giảng viên: có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các dự án phần mềm, được đào tạo bài bản và được cấp chứng nhận chuyên môn bởi các tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực CNTT trong và ngoài nước.
5. Thời gian đào tạo: 100 giờ.
6. Đối tượng đăng ký: Người đam mê CNTT, muốn phát triển ứng dụng trên iOS.
 Module 1: Phát triển ứng dụng iOS cơ bản với ngôn ngữ Swift dành cho tất cả các đối tượng muốn phát triển ứng dụng trên iOS
 Module 2: Phát triển ứng dụng iOS nâng cao với ngôn ngữ Swift dành cho các đối tượng có kiến thức về lập trình căn bản
7. Chương trình Đào tạo:
Module 1: Phát triển ứng dụng iOS cơ bản với ngôn ngữ Swift
 • Làm quen với hệ điều hành Mac OS X
 • Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Swift 4
 • Làm quen với môi trường làm việc Playground
 • Đặt tên và khai báo định danh (Naming và Identifiers)
 • Strings
 • Ứng dụng đơn gian đầu tiên “Hello, world!”
 • Làm quen với công cụ XCode và xây dựng ứng dụng đầu tiên
 • Hàm (function) trong Swift
 • Thực hành: Tạo ứng dụng BoogieBot
 • Hằng số (Constants) và Biến (Variables)
 • Các kiểu dữ liệu (Types)
 • Tham số (Parameters) và kiểu trả về (Results)
 • Câu lệnh điều kiện (Making Decisions)
 • Thể hiện (Instances), phương thức (Methods) và thuộc tính (Properties)
 • Thực hành: Xây dựng ứng dụng QuestionBot
 • Mảng (Arrays) và vòng lặp (Loops)
 • Cấu trúc (Structures) trong ngôn ngữ Swift
 • Thực hành: Xây dựng ứng dụng QuestionBot 2
 • Các thành phần giao diện và thao tác (Action, Outlet)
  • Các thành phần giao diện
  • Xử lý thao tác người dùng trên thành phần giao diện
 • Thiết kế giao diện người dùng (Adaptive User Interfaces)
  • Xây dựng ứng dụng SimpleCenter
  • Xây dựng ứng dụng ElementQuiz
  • Xây dựng ứng dụng AnimalSounds
 • Enumerations và Switch
 • Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng trên iOS
  • Ứng dụng Rock, Paper, Scissors
  • Ứng dụng Meme Maker
Module 2: Phát triển ứng dụng iOS nâng cao với ngôn ngữ Swift
 • Ngôn ngữ Swift
  • Giới thiệu về Swift and Playgrounds
  • Căn bản về ngôn ngữ Swift
  • Làm quen với XCode: xây dựng, thực thi và debug ứng dụng
  • Cơ bản về xây dựng giao diện ứng dụng
  • Thực hành: Ứng dụng Light
 • UIKit
  • Chuỗi (Strings)
  • Hàm (Functions)
  • Cấu trúc (Structures)
  • Classes, Inheritance
  • Collections
  • Vòng lặp (Loops)
  • UIKit
  • Điều khiển các thao tác
  • Auto Layout và Stack Views
  • Thực hành: Ứng dụng Apple Pie
 • Xử lý điều hướng và luồng công việc
  • Optional
  • Guard
  • Hằng số và phạm vi của biến
  • Enumerations
  • Segues và điều khiển điều hướng (Navigation Controllers)
  • Điều khiển Tab Bar
  • Vòng đời của View Controller
  • Xây dựng luồng công việc (Workf lows) cho ứng dụng
  • Thực hành: Ứng dụng Personality Quiz
 • Xử lý lưu trữ dữ liệu (Tables và Persistence)
  • Protocol
  • Vòng đời của ứng dụng
  • Model-View-Controller
  • Scroll View
  • Table View và tùy chỉnh Table Views
  • Lưu trữ dữ liệu
  • Làm việc với System View Controller
  • Xây dựng Complex Input Screens
  • Thực hành: Ứng dụng List
 • Làm việc với Web và dịch vụ Web
  • Closures
  • Extensions
  • Xử lý chuyển động
  • Làm việc với Web: HTTP và URL Session
  • Làm việc với JSON
  • Xử lý đồng thời (Concurrency)
  • Thực hành: Ứng dụng Restaurant
 • Đồ án: Xây dựng sản phẩm thực tế
Chương trình đang cập nhật . . .