Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Quy định, quyết định
 
Quy định - Quyết định -> Quyết định


Quyet dinh xoa ten sinh vien (2014-01-27)
Chi tiết Tải về
Sinh viên bị xóa tên do không khám sức khỏe đầu khóa
Đã thêm vào: 27/01/2014

Quyet dinh xoa ten sinh vien (2014-01-21)
Chi tiết Tải về
Sinh viên sẽ bị xóa tên do không nộp bằng tốt nghiệp THPT
Đã thêm vào: 21/01/2014

Quyet dinh xoa ten sinh vien
Chi tiết Tải về
Quyết định xóa tên sinh viên - không đăng ký học phần 2 HK chính liên tiếp
Đã thêm vào: 08/01/2014
Danh sách danh mục