Thời khóa biểu
 
Các lớp học -> Lớp học Module


Phan tich va truc quan hoa du lieu voi Python-CP21SCF21- V1.0(KG-06-10-2021) - online
Chi tiết Tải về
Phan tich va truc quan hoa du lieu voi Python-CP21SCF21- V1.0(KG-06-10-2021) - online
Đã thêm vào: 06/10/2021

Thiet ke do hoa cho quang cao CP21SCF12 V1.0(24-9-2021)
Chi tiết Tải về
Thiet ke do hoa cho quang cao CP21SCF12 V1.0(24-9-2021)
Đã thêm vào: 27/09/2021

Lap trinh phan mem sang tao tren nen Web -CP21SCJ15- V1.0(KG-05-7-2021)
Chi tiết Tải về
Lap trinh phan mem sang tao tren nen Web -CP21SCJ15- V1.0(KG-05-7-2021)
Đã thêm vào: 02/07/2021

Kiem thu phan mem CP21SCM02 Module1 V1.0 (KG-02-6-2021)
Chi tiết Tải về
Kiem thu phan mem CP21SCM02 Module1 V1.0 (KG-02-6-2021)
Đã thêm vào: 02/06/2021

Thiet ke do hoa cho quang cao CP21SCF09 V1.0(25-5-2021)
Chi tiết Tải về
Thiet ke do hoa cho quang cao CP21SCF09 V1.0(25-5-2021)
Đã thêm vào: 25/05/2021

Chuyen de CPD1 - 2021-5-08
Chi tiết Tải về
Chuyen de CPD1 - 2021-5-08
Đã thêm vào: 05/05/2021

Thiet ke do hoa cho quang cao CP21SCF03 V2.0(21-5-2021)
Chi tiết Tải về
Thiet ke do hoa cho quang cao CP21SCF03 V2.0(21-5-2021)
Đã thêm vào: 24/03/2021

Thiet ke do hoa cho quang cao CP20SCF27
Chi tiết Tải về
Thiet ke do hoa cho quang cao CP20SCF27
Đã thêm vào: 16/12/2020

Module - Logic Building and Elementary Programming-Lab03-13h00-17h00
Chi tiết Tải về
Module - Logic Building and Elementary Programming-Lab03-13h00-17h00
Đã thêm vào: 25/11/2020

Thiet ke do hoa cho quang cao CP20SCM23 V2.0(17-11-2020)
Chi tiết Tải về
Thiet ke do hoa cho quang cao CP20SCM23 V2.0(17-11-2020)
Đã thêm vào: 26/10/2020
Danh sách danh mục