Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thiLoại thi
Building Next Generation Websites
18/11/2019CP1896F07Lab04-LT2Lý thuyết
OV-LD: Level Designing
18/11/2019CP19Y0H01Lab03-LT3Lý thuyết
C: Logic Building and Elementary Programming
18/11/2019CP1996G03Lab03-LT1Lý thuyết
C: Logic Building and Elementary Programming
18/11/2019CP1996G03Lab04-LT1Lý thuyết
C: Logic Building and Elementary Programming
18/11/2019CP1996H02Lab03-LT1Lý thuyết
C: Logic Building and Elementary Programming
18/11/2019CP1996H02Lab03-LT1Lý thuyết
C: Logic Building and Elementary Programming
19/11/2019CP1896F07Lab03-LT3Lý thuyết
CP826: Lập trình Web cơ bản
19/11/2019CP19SCF32Lab03-LT3Lý thuyết
OV-WDC+DWuMLSS+DelWPg: Web Designing Concepts+
19/11/2019CP18Y0J03Lab03-LT3Lý thuyết
Trang: 1