Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thi
Enterprise Application Development
26/03/2019CP1896G01Lab03-TH2
Introduction to Big Data
26/03/2019CP1796M01Lab03-LT2
Ov-ImMa: Image Magic
26/03/2019CP18Y0J03Lab03-LT2
OV-PcPPL: Photography Concepts and Post processing using Lightroom
25/03/2019CP18Y0H02 2
CN03: Window Server 2016+ Bài tập tình huống
23/03/2019CP18SCF26Lab04-TH3
Enterprise Application Development
23/03/2019CP1896G01Lab04-TH2
SERVJSP: Web Component Development
23/03/2019CP1896F02Lab04-TH2
Architecting Applications for the Web
23/03/2019CP1896G01Lab04-TH3
Web Component Development
22/03/2019CP1896F02Lab02(LT)1
BootStrap and Jquery
22/03/2019CP1896M04Lab02(LT)2
Trang: 1 2