Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thi
C: Logic Building and Elementary Programming
25/01/2019CP1896G05Lab04 (LT)3
Introduction to Big Data
25/01/2019CP1796H03Lab04 (LT)1
CP826: Lập trình Web cơ bản
25/01/2019CP18SCJ39Lab03(LT)2
CP826: Lập trình Web cơ bản
25/01/2019CP18SCG27Lab03(LT)3
CP826: Lập trình Web cơ bản
25/01/2019CP18SCF41Lab03(LT)1
CP828: Phát triển ứng dụng web với Laravel và AngularJS
24/01/2019CP18SCF22Lab04 (LT)2
CoDFM+OV-Stbd
24/01/2019CP18Y0M05Lab04 (LT)1
CP827: Lập trình Web với PHP và MySQL
24/01/2019CP18SCG37Lab04 (LT)2
Building Next Generation Websites
23/01/2019CP1896G05Lab04 (LT)2
Building Next Generation Websites
23/01/2019CP1896H03Lab04 (LT)2
Trang: 1 2