Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
 
 
 
DANH SÁCH SINH VIÊN THI MÔN CP828: Phát triển ứng dụng web với Laravel và AngularJS
Ngày thi:  14/07/2018 
Giờ thi:  Từ 14:00 đến 15:00
Phòng thi:  LAB02 (LT)
LỚPSTTMÃ SỐHỌ TÊNLẦN THIGHI CHÚ
CP18SCJ11 1 D18073Hồ Đông Giang1 
CP18SCJ11 2 D18074Lê Thanh Phương Linh1 
CP18SCJ11 3 D18075Bùi Hoàng Ngân1 
CP18SCJ11 4 D18076Ngụy Yến Nhi1 
CP18SCJ11 5 D18077Phạm Hoàng Gia1 
CP18SCJ11 6 D18078Châu Anh1 
CP18SCJ11 7 D18079Trương Triều Vỹ1 
CP18SCJ11 8 D18080Ngô Gia Lập1 
CP18SCJ11 9 D18081Nguyễn Thị Nguyên1 
CP18SCJ11 10 D18082Phan Sảo Dung1 
CP18SCJ11 11 D18083Trần Phước Huy1 
CP18SCJ11 12 D18084Nguyễn Thanh Tuấn1 
CP18SCJ11 13 D18085Trần Trung Tín1 
CP18SCJ11 14 D18088Nguyễn Huỳnh Trung Nam1 
CP18SCJ11 15 D18089Lê Minh Quân1