Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
 
 
 
DANH SÁCH SINH VIÊN THI MÔN CP805: Lập trình ứng dụng cho Android
Ngày thi:  14/07/2018 
Giờ thi:  Từ 15:00 đến 17:00
Phòng thi:  LAB02 (TH)
LỚPSTTMÃ SỐHỌ TÊNLẦN THIGHI CHÚ
CP18SCF04 1 F18006Lương Anh Duy1 
CP18SCF04 2 F18007Trần Thiện Trung1 
CP18SCF04 3 F18008Lê Trường Thọ1 
CP18SCF04 4 F18009Trần Thanh Trung1 
CP18SCF04 5 F18010Phan Ái Ngọc1 
CP18SCF04 6 F18011Huỳnh Văn Tài1 
CP18SCF04 7 F18012Huỳnh Nhựt Lâm1 
CP18SCF04 8 F18013Đỗ Phi Long1 
CP18SCF04 9 F18014Danh Lợi1 
CP18SCF04 10 F18015Nguyễn Bá Lương1 
CP18SCF04 11 F18016Nguyễn Phong Thủy1