Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
 
 
 
DANH SÁCH SINH VIÊN THI MÔN Windows Forms Programming
Ngày thi:  14/07/2018 
Giờ thi:  Từ 15:00 đến 17:00
Phòng thi:  LAB02 (TH)
LỚPSTTMÃ SỐHỌ TÊNLẦN THIGHI CHÚ
CP1896G01 1 A14020Phạm Huy3 
CP1896G01 2 A16069Trần Anh Vũ3