Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)

Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1)
Ngày khai giảng: 26/12/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 22/10/2018 - 26/12/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên Quốc tế
Ngày khai giảng: 26/12/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 29/10/2018 - 26/12/2018
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS
Ngày khai giảng: 22/12/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 25/10/2018 - 22/12/2018
Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Quản trị mạng doanh nghiệp

Quản trị mạng Doanh nghiệp
Ngày khai giảng: 20/12/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 05/11/2018 - 20/12/2018
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Nhiếp ảnh số

Nhiếp ảnh số
Ngày khai giảng: 15/12/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 06/11/2018 - 15/12/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Dựng mô hình với 3ds Max

Dựng mô hình với 3ds Max
Ngày khai giảng: 13/12/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 31/10/2018 - 13/12/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T3, 5, 7
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web với PHP & MySQL

Lập trình Web với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 08/12/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 30/10/2018 - 08/12/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Arduino cơ bản

Lập trình Arduino cơ bản
Ngày khai giảng: 01/12/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 31/10/2018 - 01/12/2018
Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Web cơ bản

Lập trình Web cơ bản
Ngày khai giảng: 30/11/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 26/10/2018 - 30/11/2018
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 30/11/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 11/10/2018 - 30/11/2018
Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 16/11/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/10/2018 - 16/11/2018
Giờ học: 17:30-19:30,T2-4-6
Thông tin khác:
Đăng ký

An toàn an ninh thông tin

An toàn an ninh thông tin
Ngày khai giảng: 15/11/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 18/10/2018 - 15/11/2018
Giờ học: 19:30-21:20,T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng Android
Ngày khai giảng: 14/11/2018
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 16/10/2018 - 14/11/2018
Giờ học: 19:30-21:30, T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký