Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên quốc tế
Ngày khai giảng: 21/09/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 01/09/2021 - 21/09/2021
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 21/09/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 01/09/2021 - 21/09/2021
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 27/09/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/08/2021 - 27/09/2021
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng Android
Ngày khai giảng: 28/09/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/08/2021 - 28/09/2021
Giờ học: 19:30-21:30, Thứ 3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Python

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Python
Ngày khai giảng: 01/10/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/08/2021 - 01/10/2021
Giờ học: 17:30-19:30, T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình AI với Python

Lập trình AI với Python
Ngày khai giảng: 20/10/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/08/2021 - 20/10/2021
Giờ học: 17:30-19:30, T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký