Thiết kế Web chuyên nghiệp với PHP & MySQL
 

1. Giới thiệu

Khóa đào tạo Web chuyên nghiệp cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu để xây dựng giải pháp toàn diện về Web cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp dùng để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng thông qua hình thức thương mại điện tử chuyên nghiệp.

Chương trình đào tạo xây dựng và giảng dạy dựa trên dự án thực tế, nội dung được phân bố để hướng người học vận dụng kiến thức giải quyết từng vấn đề đặt ra trong dự án.

2. Mục tiêu khóa học

 • Sử dụng HTML5 để tạo một trang web tĩnh
 • Sử dụng CSS3 để định dạng trang web
 • Tích hợp JavaScript và JQuery để xây dựng web tương tác
 • Thiết kế web tương thích đa thiết bị (Responsive Web Design)
 • Sử dụng PhotoShop cho thiết kế giao diện web
 • Cài đặt và cấu hình một hệ thống gồm PHP, MySQL và Apache
 • Sử dụng PHP 5.6 cho phát triển ứng dụng web
 • Tích hợp PHP và MySQL cho các ứng dụng web
 • tương thích đa nền tảng (Responsive web)
 • Xây dựng hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu thực tế của cá nhân, cơ quan và doanh nghiệp
 • Cài đặt và bảo mật

3. Chứng nhận

Học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng nhận “ Thiết kế Web chuyên nghiệp với PHP & MySQL”

4. Điểm mạnh của khóa học

 • Khóa học được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của cơ quan/doanh nghiệp.

 • Chương trình đào tạo áp dụng công nghệ tiên tiến đang được triển khai tại các công ty phần mềm trong và ngoài nước.

 • Học viên được đào tạo theo hướng dự án. Học viên có thể xây dựng được dự án hoàn chỉnh sau khi kết thúc mỗi module.

 • Tích lũy được kinh nghiệm làm dự án và có thể vận dụng ngay kiến thức đã học để xây dựng ứng dụng Web cho đơn vị.

 • Giảng viên có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án phần mềm.

 • Số lượng sinh viên của lớp học được bố trí không nhiều hơn 24 học viên để đảm bảo phương pháp học tập tích cực.

5. Thời gian đào tạo

 • Module 1: Lập trình web căn bản (40 giờ)

 • Module 2: Lập trình web với PHP & MySQL (60 giờ)

 

6. Điều kiện đăng ký

Khóa học được chia làm 2 Module

Module 1: Học viên có kiến thức về Tin học

Module 2: Học viên có kiến thức về Lập trình web căn bản

7. Nội dung chương trình

Module 1: Lập trình Web căn bản

Chương 1: Giới thiệu dự án

Chương 2: Cơ bản về HTML5

Chương 3: biểu mẫu trong HTML5

Chương 4: Định dạng trang web bằng CSS3

Chương 5: Sử dụng JavaScript xây dựng web tương tác

Chương 6: Thiết kế web tương thích đa thiết bị

Chương 7: Đồ họa cho Web

 

Module 2: Lập trình Web với PHP & MySQL

Chương 1: Cài đặt và cấu hình PHP, MySQL

Chương 2: Cơ sở dữ liệu và lệnh truy vấn (SQL)

Chương 3: Ngôn ngữ lập trình PHP

Chương 4: Web hosting, miền và bảo mật

Chương 5: Đồ án cuối khóa

Tải về