Lập trình Arduino cơ bản
 

LẬP TRÌNH IoT VỚI ARDUINO

 

1. Giới thiệu

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống IoT, lập trình nhúng, board mạch Arduino và những ứng dụng của Arduino trong thực tế hiện nay. Ngoài ra, khóa học còn cung cấp cho học viên những nguyên lý trong việc thiết kế, lắp đặt và lập trình các module điện tử thông qua Arduino nhằm tạo ra những sản phẩm có tính thực tế cao.

2. Mục tiêu đào tạo:

 • Đào tạo những kiến thức cơ bản về board mạch Arduino và phương pháp lập trình trên mạch.
 • Giới thiệu những nguyên lý về thiết kế, lắp đặt mạch.
 • Hướng dẫn những kỹ năng trong việc tích hợp các module và xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh với Arduino.
 • Thông qua khóa đào tạo học viên có thể:
  • Nắm vững kiến thức cơ bản về IoT và lập trình nhúng với Arduino.
  • Hiểu rõ về mạch điện tử, phương pháp thiết kế mạch với phần mềm Proteus.
  • Nắm rõ kỹ năng thiết kế mạch trên phần mềm mô phỏng Proteus, kỹ năng lắp đặt và lập trình với các module điện tử cơ bản, thành thạo kỹ năng lập trình và chạy mạch mô phỏng với Proteus.

3. Đối tượng tham dự

 • Học viên yêu thích lĩnh vực IoT và lập trình nhúng.
 • Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình C/C++ hoặc ngôn ngữ lập trình khác là một lợi thế.

4. Chứng nhận: Học viên nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học do Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ cấp

5. Thời lượng khóa học: 40 giờ

6. Điểm mạnh của khóa học:

 • Cung cấp những nguyên lý trong việc đọc và triển khai các module tích hợp với Arduino.
 • Cung cấp kỹ năng lập trình và tích hợp mạch mô phỏng thông qua phần mềm Proteus.
 • Xây dựng một sản phẩm sáng tạo từ những lý thuyết đã học cho bài thu hoạch cuối khóa.

7. Nội dung chương trình:

 

 

LẬP TRÌNH IoT VỚI ARDUINO

Chương 1: Tìm hiểu về Arduino

- Tổng quan về IoT.

- Giới thiệu chung về Arduino.

- Giới thiệu các loại mạch Arduino.

- Giới thiệu và cài đặt Arduino IDE.

- Chi tiết về mạch Arduino Uno.

- Giới thiệu về phần mềm mô phỏng Proteus.

- Ngôn ngữ lập trình cho Arduino.

- Các thư viện Arduino thông dụng.

- Cộng đồng Arduino.

* Thực hành:

- Lắp đặt mô phỏng các sơ đồ mạch cơ bản.

- Thiết lập và thực thi các ví dụ cơ bản trong Arduino IDE.

 

 

Chương 2: Thiết kế, lắp đặt mạch và lập trình các cảm biến cơ bản

- Phát triển ứng dụng với module LED và LED 7 đoạn.

* Thực hành 1: Xây dựng ứng dụng mô phỏng hoạt động đèn giao thông.

* Thực hành 2: Xây dựng ứng dụng mô phỏng hoạt động đèn giao thông với Proteus.

- Phát triển ứng dụng với module PWD.

* Thực hành 1: Hiển thị thông tin trên màn hình LCD.

* Thực hành 2: Điều khiển độ tương phản màn hình LCD.

* Thực hành 3: Hiển thị thông tin và điều khiển độ sáng tối màn hình LCD với Proteus.

- Phát triển ứng dụng với module đo nhiệt độ và độ ẩm DHT11.

* Thực hành 1: Đo nhiệt độ và độ ẩm của môi trường.

* Thực hành 2: Hiển thị thông tin nhiệt độ và độ ẩm môi trường lên màn hình LCD sử dụng các ký tự đặc biệt.

* Thực hành 3: Xây dựng chức năng đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường trong mô hình nhà thông minh.

- Phát triển ứng dụng với module đo độ ẩm đất.

* Thực hành 1: Đo độ ẩm đất và hiển thị màn hình LCD.

* Thực hành 2: Xây dựng chức năng đo độ ẩm đất trong mô hình nhà thông minh.

- Phát triển ứng dụng với module cảm biến thân nhiệt chuyển động PIR HC-SR501.

* Thực hành 1: Phát hiện chuyển động với cảm biến PIR.

* Thực hành 2: Xây dựng ứng dụng phát hiện chuyển động trong khu vực giám sát trong mô hình nhà thông minh.

- Phát triển ứng dụng với module cảm biến ánh sáng quang trở.

* Thực hành 1: Đo giá trị ánh sáng với cảm biến ánh sáng quang trở.

* Thực hành 2: Xây dựng ứng dụng điều khiển độ sáng đèn trong mô hình nhà thông minh.

- Phát triển ứng dụng với module còi Buzzer.

* Thực hành 1: Điều khiển còi báo động.

* Thực hành 2: Xây dựng ứng dụng cảnh báo khi phát hiện chuyển động trong khu vực giám sát trong mô hình nhà thông minh.

- Phát triển ứng dụng với module cảm biến rung.

* Thực hành 1: Đo cường độ rung của đối tượng.

* Thực hành 2: Xây dựng ứng dụng cảnh báo khi có sự rung động của đối tượng (cửa,…) trong mô hình nhà thông minh.

 

 

Chương 3: Điều khiển động cơ và điều khiển từ xa với remote hồng ngoại

- Phát triển ứng dụng với module hồng ngoại và remote điều khiển.

* Thực hành 1: Lập trình điều hiển với hồng ngoại.

* Thực hành 2: Điều khiển các thiết bị trong mô hình nhà thông minh sử dụng Remote hồng ngoại.

- Phát triển ứng dụng với module động cơ Servo 9G.

* Thực hành 1: Điều khiển hoạt động của động cơ Servo.

* Thực hành 2: Điều khiển việc đóng, mở cửa và thực hiện việc mái che mưa trong mô hình nhà thông minh.

- Phát triển ứng dụng với module cảm biến siêu âm.

* Thực hành 1: Điều khiển hoạt động của cảm biến siêu âm.

* Thực hành 2: Điều khiển việc chuyển động của đối tượng dựa vào cảm biến siêu âm ứng dụng trong mô hình xe tự hành.

- Phát triển ứng dụng với module động cơ DC.

* Thực hành 1: Điều khiển hoạt động của động cơ DC giảm tốc.

* Thực hành 2: Điều khiển việc chuyển động với động cơ DC giảm tốc và hồng ngoại trong mô hình xe điều khiển.

- Phát triển ứng dụng với module Relay.

* Thực hành 1: Điều khiển hoạt động của Relay.

* Thực hành 2: Điều khiển việc tắt/mở các thiết bị trong mô hình nhà thông minh.

* Thực hành 3: Điều khiển việc tắt/mở nguồn trong mô hình xe điều khiển.

- Phát triển ứng dụng với module thời gian thực DS1307.

* Thực hành 1: Thiết lập và điều khiển hoạt động của mạch thời gian thực.

* Thực hành 2: Tự động hóa một số tác vụ theo thời gian thực trong mô hình nhà thông minh: tưới cây, mở đèn, mở quạt,…

 

Tải về 

 

 

BỘ THIẾT BỊ LỚP LẬP TRÌNH IoT VỚI ARDUINO