Chương trình đào tạo
 
LỊCH TUYỂN SINH
Lập trình viên Quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 22/03/2021
  Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thiết kế đồ họa cho quảng cáo Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 24/03/2021
  Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Quản trị mạng Doanh nghiệp Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 12/04/2021
  Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thiết kế Web và lập trình Front-end Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 19/04/2021
  Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 10/05/2021
  Giờ học: 19:30-21:30,T2,4,6
Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 12/05/2021
  Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6