Chương trình đào tạo
 
LỊCH TUYỂN SINH
Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 13/04/2020
  Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Lập trình viên Quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 13/04/2020
  Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Lập trình Back-end với PHP & MySQL Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 17/04/2020
  Giờ học: 17:30-19:30,T2-4-6
Thiết kế đồ họa cho quảng cáo Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 22/04/2020
  Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thiết kế Web và lập trình Front-end Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 23/04/2020
  Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Lập trình viên Quốc tế (Năm 2) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 12/05/2020
  Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Chuyên gia trí tuệ nhân tạo và máy học (Artificial Intelligence and Machine Learning) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 19/05/2020
  Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 20/05/2020
  Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Phát triển ứng dụng Android Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 18/06/2020
  Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7