Chương trình đào tạo
 
LỊCH TUYỂN SINH
Lập trình IoT với Arduino Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 21/12/2019
  Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 25/12/2019
  Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Thiết kế Web và lập trình Front-end Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 27/12/2019
  Giờ học: 17:30-19:30 T2-4-6
Thiết kế đồ họa cho quảng cáo Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 27/12/2019
  Giờ học: 17:30-19:30,T2-4-6
Phát triển ứng dụng cho Android Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 28/12/2019
  Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Lập trình Back-end với PHP & MySQL Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 29/12/2019
  Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Lập trình viên Quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 30/12/2019
  Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Quản trị mạng Doanh nghiệp Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 21/03/2020
  Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30