Chương trình đào tạo
 
LỊCH TUYỂN SINH
Thiết kế đồ họa cho quảng cáo Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 24/08/2019
  Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Lập trình Web cơ bản Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 24/08/2019
  Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Lập trình viên Quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 30/08/2019
  Giờ học: 07:00-09:00, Thứ 2 đến thứ 6
Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 30/08/2019
  Giờ học: 07:00-09:00, Thứ 2 đến thứ 6
Quản trị mạng Doanh nghiệp Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 07/09/2019
  Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Lập trình Web với PHP & MySQL Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 12/09/2019
  Giờ học: 19:30-21:30,T3-5-7
Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 2) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 13/09/2019
  Giờ học: 19:30-21:20,T2,4,6
Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 14/09/2019
  Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Lập trình IoT với Arduino Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 14/09/2019
  Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Phát triển ứng dụng cho Android Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 26/09/2019
  Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Lập trình viên Quốc tế (Năm 2) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 30/09/2019
  Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 03/10/2019
  Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7