Chương trình đào tạo
 
LỊCH TUYỂN SINH
Thiết kế đồ họa cho quảng cáo Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 22/04/2019
  Giờ học: 19:30-21:30,T2,4,6
Phát triển ứng dụng Android Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 10/05/2019
  Giờ học: 17:30-19:30 T2-4-6
Lập trình viên Quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 15/05/2019
  Giờ học: 17:30-19:30, T2 đến T6
Lập trình Web cơ bản Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 18/05/2019
  Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 25/05/2019
  Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
An toàn an ninh thông tin Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 29/05/2019
  Giờ học: 19:30-21:30,T2,4,6
Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 30/05/2019
  Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6
Lập trình Arduino cơ bản Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 01/06/2019
  Giờ học: T7: 07:30-11:30, CN: 13:30-17:30
Dựng mô hình nội ngoại thất với 3Ds Max Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 20/06/2019
  Giờ học: 17:30-19:30 T3, 5, 7
Kiểm thử phần mềm cơ bản (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 1) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 10/08/2019
  Giờ học: T7: 13:30-17:30, CN: 07:30-11:30
Lập trình viên Quốc tế (Năm 2) Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 30/09/2019
  Giờ học: 19:30-21:30, T2 đến T6