“IT Summer for Juniors Công nghệ hôm nay – Ươm mầm tương lai”
 Công bố kết quả Cuộc thi THI THỬ THÀNH CÔNG nhận HỌC BỔNG 4.0 đến 70 triệu đồng
 IT Summer cho mùa hè sôi động
 Kỷ niệm 18 năm thành lập CUSC – Ưu đãi 18% học phí
 Cuộc thi THI THỬ THÀNH CÔNG nhận HỌC BỔNG 4.0 đến 70 triệu đồng