INSPIRATION MEET “Cùng Aptech Leaders đón đầu xu hướng nghề nghiệp ngành IT”
 Tham gia khảo sát nhu cầu nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin
 Chuyên đề “Sáng tạo nhân vật game 3D với Chuyên gia Digital Works – Nhật Bản”
 Bí mật hậu trường đằng sau những bộ phim hoạt hình
 Sáng tạo nhân vật Game 3D và Cơ hội nghề nghiệp với DIGITAL WORKS-Nhật Bản