Công ty TNHH Tiếp Bước Công Nghệ tuyển dụng Nhân viên lập trình Windows Form C#
 Công ty Han Mirae tuyển dụng Video Editor
 Công ty PPM tuyển dụng nhân viên lập trình, thiết kế
 DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng IT Freshers
 Công ty TNHH Tiếp bước Công nghệ NextSoft tuyển dụng Lập trình viên Windows Form C#