Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Python (Khóa duy nhất trong năm 2021)
 Khóa học Lập trình Trí tuệ nhân tạo với Python (Khóa duy nhất trong năm 2021)
 Học bổng VIET - FUTURE 2021: Học tập hôm nay - Vững bước ngày mai cùng APTECH
 Đổi Avatar liền tay, nhận ngay quà tặng
 Khám phá ngành học trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng Học bổng Viet-Future 2021