LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022
 Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Trường Đại học Cần Thơ: Nhiều thông tin bổ ích
 Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ 20 năm hình thành và phát triển: Đóng góp to lớn cho sự phát triển CNTT khu vực ĐBSCL
 CUSC - Chặng đường 20 năm "Vinh danh quá khứ - Kiến tạo tương lai"
 CUSC'S TALENT 2021