Khóa học Lập trình Trí tuệ nhân tạo với Python (Khóa duy nhất trong năm 2021)
 Học bổng VIET - FUTURE 2021: Học tập hôm nay - Vững bước ngày mai cùng APTECH
 Đổi Avatar liền tay, nhận ngay quà tặng
 Khám phá ngành học trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng Học bổng Viet-Future 2021
 Online Talkshow: Khám phá sức hút chương trình đào tạo CNTT chuẩn Quốc tế