CUSC KICK OFF MEETING 2018
 Chương trình Tư vấn hướng nghiệp “Học BẰNG ĐÔI thành công gấp bội”
 IT SUMMER – KỸ NĂNG THỜI ĐẠI 4.0
 Khóa học “Kiểm thử Phần mềm chuyên nghiệp - LogiGear” đầu tiên tại Cần Thơ
 Thông báo v/v Hướng dẫn sinh viên sử dụng dịch vụ tại TT Học liệu