Học sinh 2k - Chọn nghề cho tương lai 4.0
 Workshop Thiết kế nhân vật hoạt hình 3D với Maya
 Tuyển sinh 4.0 - Ngành CNTT bậc cao đẳng/đại học
 CUSC’s TALENT 2018 - Đêm Gala của CUSC
 CUSC - Chuyên đề Phát triển game 2D, 3D với Unity