HỘI TRẠI VĂN HÓA THANH NIÊN 2018 - THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA
 VUI NHỘN VÀ TƯNG BỪNG VỚI OPENHOUSE CHỦ ĐỀ WELCOME NEWBIES
 Chuyên đề “Lập trình di động – Cánh cửa tương lai”
 Hội thảo “CÙNG CON CHỌN NGHỀ” với CUSC và PGS. TS Tâm lý Huỳnh Văn Sơn
 SÂN CHƠI “GIẢI NHIỆT” MÙA HÈ - CUSC SUMMER CAMP