CUỘC THI “THI THỬ THÀNH CÔNG – HỌC BỔNG 4.0” – Học bổng toàn phần ngành CNTT
 Workshop Thiết kế nhân vật hoạt hình 3D với Maya
 NĂM MỚI 2018 - AI CŨNG CÓ LỘC CUSC
 CUSC’s TALENT 2018 - Đêm Gala của CUSC
 TOP 10 KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN CUSC