Tổng kết an ninh mạng năm 2016 và dự báo xu hướng 2017
 Java được sử dụng ở đâu trong thế giới thực?
 Thứ trưởng Phan Tâm: Nhân lực an toàn thông tin là vấn đề quan trọng tầm quốc gia
 NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẰNG SAU 13 TÊN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
 5 bài học từ những lập trình viên kỳ cựu