Tham gia Chuyên đề Big Data: Giải pháp tìm kiếm dữ liệu lớn với ElasticSearch & trực quan hóa dữ liệu dùng Kibana
 Đăng ký tham gia CUSC SUMMER CAMP 2018
 Chuyên đề "Hướng dẫn kiểm thử thủ công và các dạng lỗi thường gặp"
 Talkshow CUSC-ARENA STORY - Chủ đề GIẤC MƠ START-UP
 CUSC talkshow : Sẵn sàng cho sự nghiệp và tương lai Aptech