Sinh viên ngành Lập trình viên Quốc tế tham quan kiến tập tại TP. HCM
 Vui Tết Trung thu cùng các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi Hoa Mai
 SINH VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ THAM QUAN THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP
 THAM GIA OPENHOUSE CHỦ ĐỀ WELCOME NEWBIES
 Chúc mừng các Tân khoa của Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ - CUSC