TECHWIZ - Cuộc chiến công nghệ Toàn Cầu
 Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019
 Chuyên đề Công nghệ "IoT - Công nghệ Cuộc sống 4.0"
 Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ và CUSC
 Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa VKHCN&ĐTĐH Kiên Giang và CUSC