Kỷ niệm 18 năm thành lập CUSC – Ưu đãi 18% học phí
 Cuộc thi THI THỬ THÀNH CÔNG nhận HỌC BỔNG 4.0 đến 70 triệu đồng
 Đại học Cần Thơ - Tuyển sinh chuyên ngành CNTT Quốc tế
 “8/3- Cùng một nửa thế giới đón đầu công nghệ”
 Xuân xum vầy – Đầy khuyến học