CUSC's Talent 2019 - Nơi tài năng tỏa sáng
 Sinh viên ngành Lập trình viên Quốc tế tham quan kiến tập tại TP. HCM
 Vui Tết Trung thu cùng các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi Hoa Mai
 SINH VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ THAM QUAN THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP
 THAM GIA OPENHOUSE CHỦ ĐỀ WELCOME NEWBIES