Khai giảng khóa tập huấn ứng dụng CNTT trong giảng dạy tại Bạc Liêu
 CUSC tập huấn ứng dụng CNTT cho giáo viên THPT