Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thiLoại thi
Ov-DiMMC: Digital Marketing and Media Concepts
28/05/2019CP17Y0M06Lab01-LT3Lý thuyết
Ov-ImMa: Image Magic
28/05/2019CP18Y0F04Lab01-LT1Lý thuyết
CP826: Lập trình Web cơ bản
30/05/2019CP19SCF08Lab03-LT1Lý thuyết
Digital Compositing
30/05/2019CP18Y0M05Lab03-LT2Lý thuyết
OV-PDe: Page Design
31/05/2019CP18Y0J03Lab04-LT2Lý thuyết
CP826: Lập trình Web cơ bản
01/06/2019CP19SCF08Lab04-TH1Thực hành
Trang: 1