Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Giáo vụ > Lịch thi các lớp
 
Từ ngày:  ...  Đến ngày:  ...
Môn thiNgày thiLớp thiPhòng thiLần thiLoại thi
C: Logic Building and Elementary Programming
02/11/2020CP2096J06Lab01-LT1Lý thuyết
Java-I: Application Development Fundamentals-I
02/11/2020CP1996G03Lab02-LT3Lý thuyết
OV-WDC+DWuMLSS+DelWPg: Web Designing Concepts+
02/11/2020CP19Y0G04Lab02-LT2Lý thuyết
Spring
02/11/2020CP1996M05Lab03-LT2Lý thuyết
OV-3DMG+OV-3DTG:3D Modeling for Games +3D Texturing for Games
02/11/2020CP19Y0M05Lab03-LT1Lý thuyết
Trang: 1